آینده شرکت

این شرکت افتخار این را دارد که با آینده گری و دور اندیشی مدیران خود و با سرمایه گذلری و فعالیت روز افزون در بخش تحقیق و توسعه شرکت از دوسال گذشته وارد بازارهایی که چشم انداز رقابتی و نوآورانه دارند مانند توکن های غیر قابل تعویض یا NFها شده است.

قبل از هر چیز لازم است جهت پی بردن به اهمیت موضوع به این مورد اشاره شود که ارزش بازار جهانی NFT ها تنها از سال 2018 تا سال 2020 حدود 830 درصد رشد داشته است که این روند نشان دهنده پذیرش سریع و محبوبیت NFT ها در سطح جهانی و نرخ تصاعدی ورود پول به آنها می باشد.

امروزه بسیاری از فناوری های نوآورانه ، اقتصادهای سنتی را به چالش می کشند و ابزارهای مالی نوآورانه و فناورانه اشخاص و سرمایه گذاران خبره را برای بررسی و تنوع بخشیدن به پرتفوی خود ترغیب می کند. از عوامل کلیدی پایداری در این سرمایه گذاری مالی فراتر از پرتفوهای مرسوم و توسعه استراتژی های پیشرفته است.

از آنجایی که بازار توکن غیرقابل تعویض(NFT)به رشد خود ادامه می دهد این شرکت به مدت دوسال است در این زمینه توسط مدیران و بخش تحقیق و توسعه در حال فعالیت و ایجاد زیرساخت در این زمینه می باشد که در آینده رونمایی خواهد شد .