تماس با ما

آدرس : تهران-میدان آرژانتین کوچه شانزدهم شرقی پلاک 24 طبقه اول

پست الکترونیک:info@nappaco.com

دبیرخانه:  56-88173146021

مدیرعامل: 88173150-021

مدیرت فروش/پشتیبانی: 88173127-021 , 09927716015

فکس:   88748319-021