خدمات پشتیبانی برنزی

خدمات پشتیبانی برنزی با توجه به هزینه ی بالای رفع عیوب کامپیوترها و شبکه ی دفاتر اداری کوچک به صورت مقطعی و موردی به منظور کاهش هزینه های این دفاتر،توسط شرکت  نظریه پردازان پارسیان برای پشتیبانی شبکه های کامپیوتری پیشنهاد می شود.

 

جهت درخواست خدمات پشتیبانی برنزی به ثبت سفارش بروید و یا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید