واحد بازرگانی

واحد بازرگانی، بازاریابی و فروش :

واحد  بازرگانی، بازاریابی و فروش یکی از ارکان اصلی شرکت محسوب شده که از بخش های چون بازاریابی و توسعه بازار، بازرگانی خارجی، فروش تشکیل گردیده که در ذیل شرح وظایف به اختصار ارائه میگردد.

بازاریابی و توسعه بازار :

واحد بازاریابی و توسعه بازار در راستای تقویت بانک اطلاعاتی و تامین مشتریان جدید ، با توجه به احاطه کامل برشرایط حاکم بر بازار و همچنین بررسی تغییرات محسوس و غیر محسوس در اقتصاد کشور، اقدام به برنامه ریزی و ارائه طرح های کارشناسی جهت تامین و پوشش نیاز مشتریان بخشهای مختلف می نماید.

این واحد علاوه براعمال مدیریت از طریق برنامه‌ریزی در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها، اولویت‌های فعالیت شرکت ، نسبت به انجام فعالیت ذیل و سایراقدامات لازم و تاثیر گذار ، اقدام می نماید:

1- نظارت بر زمینه های سرمایه گذاری

3 – پیش بینی و بررسی نیاز کارفرمایان شرکت های مختلف و همچنین فعالان دراین بخش

4 – نظارت بر بانک اطلاعاتی مشتریان

5 – بررسی جدول نمایشگاهها و همایشهای کشور و تدوین برنامه های بازاریابی و فروش و اجرای آن

6 – ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی‌های تخصصی به مدیران شرکت درخصوص برنامه‌های مطالعاتی و اجرائی

7 – اطمینان از هماهنگ بودن واردات محصولات با انتظارات مشتریان

8 – بررسی اطلاعات دریافتی از عوامل فروش در بازار و رصد محصولات تولیدی مناسب و کاربردی در داخل و خارج از کشور و سعی در تامین و ارائه آن به مخاطبان خود

9 – مشاوره فنی در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز مشتریان و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره وری هرچه بهتر در انجام پروژه ها

بازرگانی خارجی :

واحد بازرگانی خارجی یکی از کلیدی ترین واحدها در شرکت است. هسته مرکزی این بخش مستقیماً نقش اثرگذاری در پشتیبانی از عرضه و فروش کالا داردکه کلیه فعالیتهایی را در بر می گیرد که از زمان سفارش گذاری کالا آغاز می شود. مواردی چون گشایش اعتبارات، ورود به گمرکات کشور و ترخیص کالا و ارسال کالا به انبارها از وظایف این بخش است.  تامین به موقع کالا فروش بهتر را ایجاب و فروش بهتر ، سهم بازار را افزایش می دهد. و این باعث افتخار این شرکت است که این بخش با عملکرد خوب سهم بازار را توسعه دهد

فروش :

بخش فروش شرکت همواره سعی در برقرار کردن ارتباطی مستحکم با مشتریان خود دارد . ما معتقدیم که صداقت اولین رکن هر ارتباط سازنده ای است .این بخش علاوه بردریافت سفارشات ، شناسایی و درک نیازهای مشتریان سعی در ارائه بهترین راهکارها برای مشتریان نموده است. این بخش از سه قسمت فروش پروژه ای ، همکاری و فروشگاهی تشکیل گردیده است.

درقسمت فروش پروژه ای و همکاری با کمک بخش بازاریابی، شرکت مبادرت به فروش محصولات با توجه به ایجاد رابطه مستمر و درک خواسته هاى مشتریان کرده و در قسمت فروش فروشگاهی شرکت مبادرت به تاسیس چند فروشگاه در جهت عرضه مستقیم کالا به صورت نمایشگاهی به مشتریان نموده است.