خدمات پشتیبانی طلایی

خدمات پشتیبانی طلایی، بالاترین کیفیت خدمات و سرویس دهی را در بین بسته های پشتیبانی نپاکو دارد و مناسب شرکت ها و موسساتی است که شبکه کامپیوتری آنها حیاتی بوده و قطعی و مشکلات احتمالی به وجود آمده در روند کاری آنها تداخل ایجاد خواهد کرد. بنابراین نیاز به خدمات حضوری بیشتر ، پشتیبانی های تلفنی یا از راه دور سریعترو یا نیروی مستقر دارند، شرکت  نظریه پردازان پارسیان برای این گروه از مشتریان خود بسته خدماتی طلایی را ارائه می دهد.

 

جهت درخواست خدمات پشتیبانی طلایی به ثبت سفارش بروید و یا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید